Što očekivati na susretu s obiteljskim terapeutom?

Sistemski obiteljski terapeuti koriste razne tehnike i teorijske pristupe u radu s klijentima.

U sistemskom viđenju problem koji klijenti donose (npr. delinkventno ponašanje adolescenta ili alkoholizam člana obitelji) promatraju se unutar konteksta u kojemu se ova ponašanja događuju. Primjećuje se da radom s obitelji ili zajednicom u kojoj osoba s teškoćom živi možemo doprinijeti trajnijoj promjeni kod klijenata, dok se kod indiviualnog pristupa usmjerenog na specifičan simptom često događa da se problem nakon nekog vremena ponovno pojavljuje kod istog pojedinca ili se pak mijenja i nastaje neki drugi oblik teškoće, ponekad i kod drugog člana obitelji. 


Stoga tokom seansi sistemski obiteljski terapeuti nastoje u rad uključiti više od jednog klijenta. Pri tome, različitim osobama mogu odgovarati različiti oblici podrške. Evo nekih od aktivnosti sistemskih terapeuta koje možete očekivati ako se odlučite za ovaj psihoterapijski pristup. Terapeuti:

  • istražuju nade i želje koje svaka osoba ima u svojoj obitelji
  • ohrabruju svih u obitelji da progovore o svojim iskustvima i da slušaju jedni druge
  • poštuju i razjašnjavaju vjerovanja, vrijednosti, nade, potrebe i pretpostavkekako bi pomogli da se različite osobe bolje razumiju
  • pomažu obiteljima da zaustave međusobno okrivljavanje i da počnu istraživatikako zajednički mogu raditi prema poboljšanju
  • pomažu ljudima da razumiju kako njihove riječi i ponašanja djeluju na ostalečlanove obitelji
  • istražuju što svaka osoba u obitelji čini dobro i na što može biti ponosna
  • izrađuju poseban prikaz obiteljske povijesti, poput obiteljskog stabla, koji zovugenogram i kojim klijentima pomažu drugačije razmišljati o svojoj obitelji
  • pomažu obiteljima razgovarati o teškoćama i izazovima s kojima se susreću
  • podržavaju obitelji i u tome da rade na svojim ciljevima i snagama
''Želim te voljeti bez da te gušim, želim te cijeniti bez prosuđivanja, pridružiti ti se bez da ti se namećem, pozivati te bez da od tebe nešto zahtijevam, ostaviti te bez osjećaja krivnje, kritizirati te bez osuđivanja i pomoći ti bez da te uvrijedim. Ako mogu dobiti isto i od tebe, onda se možemo istinski upoznati i obogatiti jedno drugo.''

Virginia Satir