Sistemska obiteljska psihoterapija je integrativna psihosocijalna intervencija usmjerena na sustav (npr. obitelj) kao cjelinu u kontekstu kulturalne, religiozne, socio-ekonomske i političke sredine kojoj pripada. Sagledava pojedinca, partnere, roditelje i obitelj kao sustav u promjeni, prvenstveno kroz životne faze, a individualne obrasce ponašanja i razvijanje simptoma razumije kao rezultat složenih interpersonalnih uloga, odnosa, granica i narušene ravnoteže u sustavu. O posebnostima ovog psihoterapijskog pristupa pročitajte u sljedećem članku.

Saznajte više