Sistemska psihoterapijska praksa temelji se i gradi na istraživačkim dokazima o učinkovitosti njenih postupaka te je unaprjeđenje istraživanja sistemskog rada ujedno i jedan od strateških ciljeva HDSP-a. Podržavamo naše članove i edukante da svoju praksu prate istraživanjima, kvalitativnim ili kvantitativnim metodama, da svoje nalaze objavljuju i dijele aktivnim sudjelovanjem na konferencijama i online edukacijama.

Saznajte više