Sistemska psihoterapijska praksa temelji se i gradi na istraživačkim dokazima o učinkovitosti njenih postupaka te je unaprjeđenje istraživanja sistemskog rada ujedno i jedan od strateških ciljeva HDSP-a. Podržavamo naše članove i edukante da svoju praksu prate istraživanjima, kvalitativnim ili kvantitativnim metodama, da svoje nalaze objavljuju i dijele aktivnim sudjelovanjem na konferencijama i online edukacijama. 

Ova vrsta terapije dokazala je svoju učinkovitost u rješavanju različitih smetnji i poboljšanju kvalitete života kao što su: 

  • obiteljske/partnerske krize,
  • gubitak članova obitelji,
  • kronične bolesti u obitelji,
  • psihosomatske tegobe,
  • psihoseksualne teškoće,
  • traumatska iskustva,
  • bolesti ovisnosti,
  • problemi u dječjoj i adolescentnoj dobi,
  • problemi u radnoj i socijalnoj sredini,
  • poboljšanje roditeljstva i obiteljskog funkcioniranja i drugo

     

Novija istraživanja iz ovog područja pronađite u idućim znanstvenim časopisima:

Journal of Family Therapy

Contemporary Family Therapy - An International Journal

The American Journal of Family Therapy

Couple and Family Psychology: Research and Practice