POVIJEST I CILJEVI UDRUGE

Dobrodošli! 


Hrvatsko društvo za sistemske psihoterapije (HDSP) je udruga osnovana u cilju razvitka rada sistemsko-obiteljskih psihoterapeuta. Udruga okuplja stručnjake različitih područja društvenih i humanističkih znanosti (psihologe, psihijatre, socijalne radnike, socijalne pedagoge i druge), educirane i međunarodno certificirane psihoterapeute, edukatore sistemske obiteljske psihoterapije te pridružene članove, osobe u edukaciji ovog psihoterapijskog pravca. Članovi udruge su i međunarodni edukatori koji sudjeluju u razvoju sistemske-obiteljske psihoterapije u Hrvatskoj. Udruga je utemeljena 2013. godine uz podršku Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, ugledne psihijatrijske ustanove s dugom tradicijom korištenja sistemskog pristupa u radu s pacijentima i njihovim obiteljima.. HDSP je punopravna članica Europskog udruženja za obiteljsku terapiju (European Family Therapy Association – EFTA) i Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH). Udruga djeluje prema načelima Europskog udruženja za psihoterapiju (EAP). 

Link na EFTA: 

https://europeanfamilytherapy.eu/ 

Link na EAP: 

https://www.europsyche.org/ 

Link na SPUH: 

https://www.savez-spuh.hr/ 

Link na kliniku za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice: 

https://www.kbcsm.hr/o-klinici-za-psihijatriju/ 


Svrha udruge je promoviranje i unapređivanje sistemske psihoterapije te rada sistemskih-obiteljskih psihoterapeuta u Hrvatskoj. To postižemo okupljanjem naših članova kroz sastanke i edukativne susrete te radom na promociji regulirane psihoterapijske djelatnosti u Hrvatskoj. HDSP trenutno podupire i edukacije novih generacija sistemskih obiteljskih psihoterapeuta. 


Misija 

Okupljamo stručnjake sistemske obiteljske psihoterapije, zagovaramo sistemski pristup, povezujemo znanja i praksu pružanjem podrške i pomoći pojedincima, obiteljima i različitim sustavima. Osnažujemo i educiramo sadašnje i buduće stručnjake u skladu s recentnim znanjima i etičkim standardima sistemskog obiteljskog pristupa.

Vizija 

Vjerujemo u odnose, povezujemo ljude, gradimo društvo budućnosti.

Naše vrijednosti koje zagovaramo su odgovornost, suradnja, uključenost, otvorenost, zajedništvo, cjeloživotno učenje. 


Upravni odbor: 

Ivana Sindik

Ivana Mošić Pražetina

Katarina Banov Trošelj

Dorotea Bratuša Juraj

Kristina Pavuna 

Nadzorni odbor: 

Zoran Zoričić

Živko Mišević 

Mirjana Halužan


Povijest i ciljevi udruge

Hrvatsko društvo za sistemske psihoterapije osnovano je 24. veljače 2013. godine u Zagrebu. Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice podržala je osnivanje udruge i od tada do danas podupire njen rad u sjedištu na adresi Vinogradska cesta 29, Zagreb. Od svog osnutka udruga okuplja osobe koji posjeduju diplomu sistemskog psihoterapeuta, odnosno psihoterapeute koji su završili edukaciju iz obiteljske terapije realiziranu se u skladu sa standardima Europske asocijacije za psihoterapiju (European Association for Psychotherapy) i Odbora za trening Europskog udruženja za obiteljsku terapiju (European Family Therapy Association - EFTA Training Institute Chamber). 


Edukacija iz sistemske obiteljske psihoterapije

Edukacija bazirana na integrativnom modelu sistemske obiteljske psihoterapije bila je u početku razvoja društva važan dio njenih aktivnosti. Realizacija edukacije temeljena je na međunarodnoj ekspertizi predavača iz Asocijacije sistemskih terapeuta (AST). AST je voditelj edukativnog programa u više država i ekspert za akreditaciju instituta za trening psihoterapije pri Europskoj asocijaciji za psihoterapiju. 

Udrugu su svojim znanjem i predanošću posebno obogatili predavači i edukatori prof. Nevena Čalovska Hercog, prof. Desanka Nagulić, prof. Jelena Manojlović te prof. Petar Nastasić. 

Kroz godine edukativnog rada udruga je imala čast ugostiti i gostujuće predavače poput dr. sc. Gorana Sedmaka i dr. sc. Zoran Zoričić. Imali smo čast 2018. godine ugostiti i predsjednika Europskog udruženja obiteljskih terapeuta (EFTA), uvaženog edukatora prof. Rodolfa de Bernardta. Za domaće terapeute i edukante u Zagrebu je tom prilikom organizirana radionica „A room with a view – using images in systemic family therapy“. U organizaciji udruge edukanti sistemske psihoterapije gostovali su i u radionici AST-a u Beogradu „Korištenje posude za pijesak u radu s djecom iz visoko rizičnih obitelji“ pod vodstvom psihoterapeutkinje i edukatorice prof. Lucy Hornove. 

Trening program u organizaciji društva u trajanju od četiri godine završile su dvije generacije edukanata, prva od 2013. do 2016., a druga od 2017. do 2021. godine. 


Uz edukaciju psihoterapeuta, educirane su i licencirane prve trenerice i supervizorice sistemske psihoterapije: Ivana Sindik, Dorotea Bratuša Juraj, Sofija Mastelica Stokuća, Ivana Mošić Pražetina. 

Bivši edukanti, današnji sistemski-obiteljski terapeuti rade u sustavima zdravstvene i socijalne skrbi, visokoškolskog obrazovanja i znanosti, organizacijama civilnog društva, u poslovnim organizacijama te kroz privatne prakse diljem Hrvatske te se kao članovi udruge nastavljaju educirati i širiti sistemsko učenje.


Javno djelovanje kroz Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske

U posljednjim godinama udruga je svoje djelovanje usmjerila na podršku, informiranje i predstavljanje  sistemskog pristupa u Savezu psihoterapijskih udruga Hrvatske čiji smo ponosni član od 2013. godine.

Cilj nam je razvijati informiranost građana o sistemskom pristupu psihoterapiji, jačati kapacitete postojećih psihoterapeuta i podržavati sve inicijative daljeg rasta sistemske zajednice. HDSP kao predstavnik sistemske obiteljske psihoterapije redovito je sudjelovao na sastancima SPUH-a. Tijekom 2021. godine HDSP je podupirao izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o djelatnosti psihoterapije radi čega je osnovana radna skupina SPUH-a u kojoj su sudjelovali svi predstavnici škola i psihoterapijskih pravaca. 


Sudjelovanja u konferencijama i stručnim susretima

Kako bi promovirali sistemsku obiteljsku psihoterapiju i općenito sistemski pristup, članovi HDSP-a aktivno su sudjelovali na raznim stručnim susretima, a neki od njih su: 

  • „Autonomy and Sense of belonging“ – 22nd European Association for Psychotherapy Congress, Zagreb, 30.9-1.10.2016. 
  • “Odgoj očima psihoterapeuta“ – pogledi i praksa različitih pristupa u Zagrebu, 18.-19. 5.2018.
  • „Umjetnost u ekološkoj psihijatriji“- simpozij o primjeni umjetnosti u terapijskom procesu, Klinika za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, 8.6.2018. 
  • „Sense and Sensibility“ – 23nd European Association forPsychotherapy Congress, Belgrade, 18. 10. - 21. 10. 2018. 
  • „Visible and Invisible: Bordering Change in Systemic Family Therapy“ - EFTA – SIPR 10th Conference of the European Family Therapy Association, Napulj 11.-14.09.2019. 
  • „Interdisciplinarni pristup bolesnicima sa shizofrenijom i poremećajima iz spektra shizofrenija, simpozij Klinike za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, 8.11.2019. 
  • "Systemic Resonances and Interferences" 11th Conference of the European Family Therapy Association, Ljubljana, 7. - 10.9.2022. 
  • "Roditeljstvo, obitelj - kako ih razumjeti i osnažiti? - Simpozij o aktualnim pitanjima dječje i adolescentske psihijatrije i psihoterapije - Maja Beck - Dvoržak" Hrvatsko društvo za dječju i adolescentsku psihijatriju i psihoterapiju, Hrvatski liječnički zbor, Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb, 15.6.2023. 

Članovi HDSP kontinuirano sudjeluju i u ciklusima predavanja za sve profile djelatnika u Klubovima liječenih alkoholičara.''Danas u jednoj osobi tražimo ono što je nekoć pružalo cijelo selo: osjećaj pripadnosti, smisla i kontinuiteta. U isto vrijeme, očekujemo da naše veze budu romantične, emocionalno i seksualno ispunjavajuće. Nije čudno što se mnogo veza raspada pod teretom ovako visokih očekivanja.''

Esther Perel