Korijeni sistemskog pristupa leže u općoj teoriji sustava, kibernetci i antropologiji. Praksa sistemske psihoterapije nije temeljena na jednom teorijskom pristupu već obuhvaća više različitih sistemskih pristupa koji su se razvijali i mijenjali kroz vrijeme, što omogućuje sistemskom psihoterapeutu odabir onog pristupa koji najbolje odgovara potrebama klijenata.

Saznajte više