Imenik članova Hrvatskog društva za sistemske psihoterapije

Popis članova Hrvatskog društva za sistemske psihoterapije koji su završili edukaciju za sistemskog obiteljskog psihoterapeuta i posjeduju Europski certifikat psihoterapije pronađite u nastavku:

Dorotea Bratuša Juraj          klinički psiholog 

Katarina Banov Trošelj         magistra psihologije 

Snježana Bubenik                magistra socijalnog rada 

Kristina Draguzet                 magistra socijalne pedagogije

Mirjana Halužan                  profesor rehabilitator 

Nikoleta Josipović               diplomirani medicinski tehničar 

Vesna Jurčić                         magistra sestrinstva

Sofija Mastelica Stokuća     psiholog 

Ivana Mošić Pražetina         socijalni radnik 

Dubravka Medak                 psiholog 

Kristina Pavuna                    psiholog 

Željka Radošević                  socijalni radnik 

Maja Rogulj                         dr. med., specijalist dječje i adolescentne psihijatrije

Marija Rumenjak                 psiholog 

Ivana Sindik                         dr. med., specijalist psihijatrije

Eda Sotinac                         magistra socijalne pedagogijeHrvatska komora psihoterapeuta organizacija je koja brine o zaštiti standarda i etike psihoterapijskog rada u Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije (dostupan i putem sekcije Dokumenti).